Color management

Color management

Onze klanttevredenheid wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van het eindproduct dat we leveren. De technisch kwalitatieve norm borgen wij door de gehele workflow van kleurreproductie te controleren en te beheersen. 

Het gaat over de voorspelbaarheid van kleuren. Van schets tot eindproduct, met een perfecte overdracht van kleurwaarden aan alle betrokkenen in de keten van onze grafische workflow. Bij elke overdracht worden de kleuren gecorrigeerd aan de hand van digitale profielen waarin het “kleurgedrag” van hardware en machines nauwkeurig is vastgelegd.
Voor een dergelijke color managed workflow is dus een perfecte afstemming tussen hardware en software nodig.

Een pdf accorderen vanaf je beeldscherm?

De kleuren die je als klant op je scherm ziet kunnen flink verschillen van een uiteindelijke eindproduct. Want de beeldschermen van onze klanten zijn eigenlijk nooit gekalibreerd. Wat voor soort en hoeveel licht brandt er bij je monitor, op welke kleurtemperatuur (in Kelvin) staat de monitor afgesteld etc.
Alleen wanneer een hoogwaardige monitor gekalibreerd is met een fotospectraalmeter, weet je zeker dat de kleuren van je beeldscherm met een specifiek profiel matchen. En dan nog blijft het een weergave op een monitor met licht ipv een niet verlichte drager zoals papier.
Is een monitor niet gekalibreerd dan krijg je natuurlijk een indruk, maar wanneer je een geproduceerd drukvel naast die monitor legt, zul je zien dat de weergave op de monitor niets meer dan een indicatie is geweest. Een pdf accorderen vanaf je beeldscherm is dus niet echt aan te bevelen.

ISO-genormeerde workflow

Omdat Gemini werkt met een netwerk van ISO-genormeerde leveranciers, kunnen wij onze workflow van A tot Z beheersen. Een ISO-normering betekent immers dat een producent zich technisch conformeert aan het behalen van een bepaalde kleur-bandbreedte. Wij zijn in het bezit van de ICC-profielen die de karakteristieken van deze apparatuur definiëren en kunnen daardoor waarheidsgetrouwe contractproeven produceren. Gemini weet volgens welke protocollen en job-options de pdf’s dienen te worden gegenereerd.

Rechtsgeldige Contractproeven

Voor het produceren van contract-proeven werkt Gemini met een geavanceerde EPSON-7000 Spectro contract-proofer.
Zoals de naam contract-proef al suggereert zijn het rechtsgeldige kleurcontracten op basis waarvan je geproduceerd drukwerk mag beoordelen.

Deze contractproofer simuleert met de profielen van onze leveranciers de output en het spectrum van kleuren dat zij kunnen behalen. Omdat onze kwalitatieve leveranciers ISO-genormeerd zijn, garanderen zij dus hiermee onze eisen ten aanzien van kleur te kunnen behalen.

Onze contractproeven worden voorzien van meetstrips die aan de geijkte (digitale of conventionele) drukpers worden ingemeten voor een optimale instelling ervan.

Zo werken we efficiënt samen aan een optimaal product en leveren wij onze klanten wat ze van ons verwachten.

Meer weten over Gemini color management?
Neem contact op