Swisse

Assortimentsbrochure 2021

diensten

Conceptontwikkeling, creatie, design, productie

opdracht

Uitwerking van het volledige assortiment aan Swisse producten, inclusief uitgebreide toelichting per assortiments- en productgroep

uitvoering

Het assortiment is in segmenten verdeeld en daarbinnen zijn de deelsegmenten in kleuren ingedeeld.

deliverable

Brochure 100 pagina’s